USLOVI KORIŠĆENJA

Pažnja: molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe ovog internet sajta. Upoznavanjem sa uslovima korišćenja dobićete sve potrebne informacije o načinu na koji možete koristiti naš sajt. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od Vaše poslednje posete.

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sadržaji objavljeni na internet sajtu sa adresom www.najlepseigracke.rs vlasništvo su T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE  i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih,e potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

-Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavanju upotrebu ili kopiranje sadržaja  dostupnih na sajtu

-Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji može inicirati rasnu  mržnju, diskriminacioni, preteći, izazivački, koji krši poverenje, koji krši privatnost ili koji može da uzrokuje uznemiravanje ili neprijatnost

-Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu

-Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate  da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije

-Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

-Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja

-Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Obaveštenje o zaštiti privatnosti i ličnih podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam  isporučimo željenu robu.U ime T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja.

Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajno, osim u slučaju povlačenja saglasnosti, kada se podaci u celosti brišu. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na email adresu office@najlepseigracke.rs

Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo zaposlena lica u firmi T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Svi zaposleni u T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.Pored navedenih  prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju.Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, kao i  sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

CENE

Cene svih izloženih artikla na sajtu , su prikazane u dinarima (RSD).  T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE nije u sistemu PDV-a

T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE zadržava pravo na promenu cena u svakom trenutku ali se takođe obavezuje da Vam poručene artikle isporuči po ceni na koju ste kreirali porudžbenicu, osim u slučaju da je prilikom ažuriranja sajta došlo do grube greške (npr umesto 10.000,00 RSD napisano je 10,00 RSD), u tom slučaju T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE ima pravo poništiti Vašu porudžbenicu i u što kraćem roku Vas i obavestiti o grešci tj otkazivanju porudžbenice.

NAČIN PLAĆANJA

Internet kupovina :

Poručenu robu na sajtu , moguće je platiti na dva načina:

  1. Plaćanje pouzećem – gotovinsko plaćanje. Poručene artikle plaćate gotovinski , kuriru prilikom dostave paketa.
  2. Virmansko plaćanje-Uplata na račun. Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE, uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja i dostavlja Vam se kroz email zajedno sa porudžbenicom. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).

ISPORUKA ROBE

Isporuka poručene robe vrši se isključivo AKS kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije.

Isporuka van Republike Srbije nije moguća. Isporuka se vrši na željenu/dostavljenu adresu.

Najljubaznije Vas molimo da prilikom kreiranja porudžbenice dostavite tačan kontakt  telefon , kako bi isti iskoristio kurir prilikom obaveštenja i dogovora o preuzimanju paketa.

Vremenski rok isporuke od momenta poručivanja i potvrde porudžbenice je od 2-5 radnih dana.

Za porudžbenice čiji iznos prelazi 10.000,00 RSD troškove dostave snosi T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE , dok za porudžbenice čiji iznos ne prelazi 10.000,00 RSD , troškove dostave snosi kupac , po važećem cenovniku kurirske službe, na osnovu težine paketa.

Za porudžbenice sa izabranim gotovisnkim modelom plaćanja  (plaćanje pouzećem), paket se šalje po potvrdi kupovine dok za porudžbenice sa izabranaim virmanskim načinom plaćanja (uplatom na račun) , slanje se vrši po prijemu uplate na bankovni račun.

Cenovnik kurirske službe možete pogledati OVDE.

REKLAMACIJA,SAOBRAZNOST I GARANCIJA

Poštovani potrošači,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje. Zakonska odgovornost T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  1. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata potrošaču ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  1. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  1. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

  1. pozivanjem broja: 062/233-230
  2. slanjem e-mail-a na mail: office@najlepseigracke.rs

Obaveza potrošča jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.Nakon toga a u  roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta ,telefona i emaila

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.najlepseigracke.rs ili telefona ili emaila smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži. Prilikom vraćanja i ponovnog slanja paketa, poštarinu snosi kupac.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Izjava o odricanju od odgovornosti

T.R. NAJLEPŠE IGRAČKE maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne.

Dostupnost artikala  prikazanih na internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha u prodajnom objektu. U slučaju da u trenutku Vaše porudžbenice , željeni artikal nemamo na stanju , obavezujemo se da Vas kontaktiramo I zajedno sa Vama pronađemo najbolje rešenje ili Vam ponudimo alternativni artikal koji niste u moranju prihvatiti